Anläggningen

Vi hälsar alla varmt välkomna till vår fina anläggning just utanför Ockelbo

Bara 1,5 km från centrala Ockelbo ligger vår fina anläggning där ridskoleverksamhet samsas med privatuppstallning, evenemang och tävlingar. Vi har ett stort ridhus som är uppdelat i två maneger och utomhus finns en grusbana. Runtom anläggningen finns hag- och odlingsmark samt skogen just om knuten.

 

På landet, men nära till allt

På landet, men nära till allt

Flygfoto över ridskolan, Ockelbo Ryttarförening

Om oss

Vår verksamhet

ORF bildades redan 1986 och från början drevs verksamheten i Åbyggeby. Anläggningen i Eriksberg, som är mer centralt i samhället, byggdes 1999 och numera bedrivs hela ridskolan här. Stallet är ljust och fräscht med spolspilta, två sadelkammare, foderrum och rymliga boxar. Vårt ridhus är 90×22 meter vilket ger oss möjlighet att dela upp banan på två maneger. Manege ett står alltid fri för fast lektionsridning medan manege två står öppen för alla som löst anläggningskort/medlemskap i föreningen. Läktare finns längs en hel långsida samt kortsida, och från cafeterian finns god utsikt över ridhuset.

Flygfoto över ridskolan, Ockelbo Ryttarförening

Stallet

Uppstallning

Stalldelen är uppdelad i två sektioner – en för lektionshästar samt en för privatägda hästar. Det går bra att ha egen häst uppstallad hos oss, duktiga tränare finns anslutna till klubben.

På privatsidan har vi 13 boxar för uthyrning. Den gemensamma spolspiltan har gott om utrymme, du får ett tilldelat skåp av ORF. 

Grundhyran för box är enligt prislista, för 2024 är priset satt till 2000:-/månad inklusive i kontrakt angiven mängd spånpellets, och tillgång till ridhus och utomhusbana. Utöver detta tillkommer kostnaden för foder som tillhandahålls av oss. Vi har hö samt mineraler.

Din häst får daglig tillsyn av vår stallpersonal, som även ansvarar för morgonutsläpp, utfodring samt intag från hage alla vardagar. Du får en tilldelad hage av ORF.

Alla hästägare delar på ansvaret för stallets skötsel på helgerna. Antal pass/månad kan variera, beroende på hur många hästägare som är uppstallade. Hästägarna står som huvudansvariga för jouren, vilken innebär in- och utsläpp av privata hästar samt ridskolehästar, stallskötsel och utfodring. Som jourmedhjälpare finns ridskolans elever som har obligatorisk jour en helgdag per ridskoletermin.

 

Säkerhet

Säkerhet alltid i fokus

Säkerheten står alltid i fokus på anläggningen, och för att så långt det är möjligt undvika skador och olyckor ska alla som är under 18 år och vistas i stallet bära hjälm med knäppt hakband även vid skötsel och hantering av hästarna. Är man underårig är det inte tillåtet att sköta om hästarna helt på egen hand, en vuxen hästvan person måste finnas i stallet eller vara med utomhus vid in/utsläpp och fodring.

 Hjälmar samt säkerhetsvästar finns att låna av oss för att skydda skallskador och klämskador och ryggskador.

Alla sadlar är försedda med säkerhetsstigbyglar som förhindrar att ryttaren fastnar med foten i stigbygeln om man skulle trilla av hästen.

Ridhuset

Ridhusregler

Med tanke på säkerheten och trivsamheten gäller följande regler vid nyttjande av ORF`s ridbana och ridhus.

 • Knacka på porten och invänta svar innan du öppnar porten.

 

 • Gör alltid övriga ekipage uppmärksammade på att du tänker gå ut med din häst innan du öppnar porten. 

 

 • Var artig och trevlig mot dina ryttarkamrater! Använd god kommunikation med varandra för att motverka missförstånd.

 

 • Högertrafik gäller– d.v.s. man håller till höger vid möte

 

 • Spåret har företräde framför volter och diagonaler.

 

 • Skritta innanför fyrkantsspåret och gör inte halt på spåret.

 

 • Portarna skall vara stängda vid ridning.

 

 • Allt material återställs till sin ordinarie plats efter användning. Har man sönder något talar man om för personalen eller så lagar du det själv omgående.

 

 • Hoppning får ej ske då det är lektionsverksamhet på andra sidan.

 

 • Longering och tömkörning är INTE tillåten under lektionstid. Övrig tid är det tillåtet, MEN kontrollera med övriga ryttare som vistas i ridhuset/ridbanan om de godkänner longering/tömkörning.    
 • Vid longering eller tömkörning ska hjälm med knäpt hakband bäras.

 

 • Om hela ridhuset är obokat så får hinder ställas i halva ridhuset. Övriga tider är hoppning endast tillåtet om det är ok för de andra som rider samtidigt. Du ska alltid plocka undan det du bär fram.

 

 • Löshoppning får endast ske efter samråd med Verkssamheten.

 

 • Inga lösa hästar i ridhus eller på ridbanan vid risk att någon annan kommer in i ridhuset/ utebanan. Uppkommer det stora gropar ska dessa krattas igen.

 

 • Tävlingsmaterial får endast användas vid av klubben anordnad träning och tävling.

 

 • Alla har skyldighet att mocka efter sin häst.

 

 • Belysning används bara om det inte är tillräckligt med dagsljus.

 

 • Släck lyset snarast efter du lämnat ridhuset.

 

Du ansvarar själv för att du har giltigt anläggningskort!

Fika

Cafeteria

Vi har en cafeteria med fika och lättare förtäring, teorisal, kontor och myshörna. Utöver ridningen anordnas studiecirklar, bland annat rörande säkerhet i stallet. Föreningens ungdomssektion, ORFUS, arrangerar enklare klubbaktiviteter för medlemmar ett par gånger per termin.

Varmt välkommen till ORF!

Träna hos oss

Att arrangera träning

Vi vill ha full fart och mycket aktivitet på klubben och i vårt ridhus. För dig som vill arrangera och medverka i träningar utöver det ordinarie lektionsschemat finns det några olika vägar att gå, se nedan.

 

Träning för instruktör anställd av ORF

Privatlektion: Kontakta verksamhetsansvarig 070-855 05 90

När ORF arrangerar träningar är ridhuset automatiskt bokat.

 

Träning för extern tränare arrangerad av ORF

Priset bestäms av tre delar:

1. Grundersättning för instruktör varierar för varje instruktör och beroende av antal ridande/grupp.

2. Eventuell reseersättning till instruktören delas procentuellt mellan samtliga deltagare, oavsett om ekipage rider ensamma eller i grupp.

3. Giltigt anläggningskort.

Vi har en turordning som betyder att i första hand har medlemmar och elever på ORF plats på träningar och i andra hand externa ryttare.

 

 Träning för extern tränare som ej är arrangerad av ORF

Lektionskostnad bestäms av den externa tränaren.
Vad gäller anläggningen finns två alternativ:

 

1. För aktivitet som inkluderar maximalt 2 ekipage per lektion (och inte innefattar markarbete/hopp) räcker det med giltigt anläggningskort för ekipagen. I detta fall är ridhuset inte bokat och det är tillåtet för andra ryttare att beträda banan.
För att vara säker på att få vara själv bör ridhuset bokas. Det gäller även för lektion som innefattar markarbete/hopp. Se nästa alternativ.

2. Vid aktivitet som inkluderar fler än 2 ekipage per lektion eller innefattar markarbete/hopp, skall tränaren boka ridhuset (se prislista nedan). Då får andra ekipage inte beträda banan.

 

Kontakta verksamhetsansvarig om du vill arrangera träning eller om du frågor!