Föreningen

Varmt välkommen till Ockelbo Ryttarförening!

Föreningen arrangerar ridskoleverksamhet och läger samt träningar i alla kategorier. I stallet samsas såväl lektionshästar som uppstallade privatägda hästar.

Här nedan kan du läsa mer om oss, vår historia och vår inriktning! Du hittar också uppgifter om styrelse, stadgar med mera.

ORF bildades 1986

ORF bildades 1986

Flygfoto över ridskolan, Ockelbo Ryttarförening

Om oss

Vår verksamhet

ORF bildades redan 1986 och från början drevs verksamheten i Åbyggeby. Anläggningen i Eriksberg, som är mer centralt i samhället, byggdes 1999 och numera bedrivs hela ridskolan här. Sedan 2021 är Ockelbo kommun ägare av fastigheten och föreningens hyresvärd. Föreningen kan därmed fokusera på sitt ansvar för verksamhet och drift.

Föreningens medlemmar är de som har ytterst beslutsrätt kring hur föreningen drivs och inriktningen. Medlemmarna väljer en styrelse på årsmötet som företräder dem, driver det strategiska arbetet och stöttar i det dagliga. Nedan ser du styrelsens sammansättning för styrelseåret februari 2024 till februari 2025.

Medlemsmöten 2024

För att stärka styrelsens och medlemmarnas kommunikation upptar vi ett antal medlemsmöten varje termin. Till mötet är alla medlemmar välkomna, olika delar av verksamheten presenterar pågående aktiviteter och det finns tid för frågor och förslag. Se minnesanteckningarna från de senaste mötena här:

Medlemsmöte 18 juni 2024

 

Styrelse

Styrelsen 2024/2025

 

Ordförande

Svante Wallberg

Kassör

Anna Nord

Sekreterare

Anna Andersson

Ledamöter

Jessica Loeva Hedman
Malin Hermansson
Roland Fagerlund
Lena Gustafsson
Vakans
Vakans

US-representant i styrelsen

Alice Olsson
Lova Hedin

 

Valberedning

Ordförande: Susanna Sjöberg
Ledamot: Emily Persson
Ledamot:  Liw Schönning Myrberg
Ledamot US: vakant (US tillser)

 

Revisorer

Revisor sammankallande: Zinitha Silén
Revisor: Madeleine Rosenlit
Revisorssuppleant: Anna Nyström 

Säkerhet

Säkerhet alltid i fokus

Säkerheten står alltid i fokus på anläggningen, och för att så långt det är möjligt undvika skador och olyckor ska alla som vistas i stallet bära hjälm med knäppt hakband även vid skötsel och hantering av hästarna. Är man underårig är det inte tillåtet att sköta om hästarna helt på egen hand, en vuxen hästvan person måste finnas i stallet eller vara med utomhus vid in/utsläpp och fodring.

Vi uppmuntrar alla medlemmar att delta i studiecirkeln ”Säker med Häst” som syftar till att ge ökad kunskap om hästens beteende och bättre kännedom om hur man hanterar hästen i kända och okända situationer. Kursen omfattar både teori och praktisk inlärning och ingår i medlemsavgiften. För att få bli skötare på någon av ridskolehästarna krävs genomgången Säker med Häst-kurs.

Naturligtvis är även hästarnas utrustning utvald och anpassad ur ett säkerhetsperspektiv. Alla sadlar är försedda med säkerhetsstigbyglar som förhindrar att ryttaren fastnar med foten i stigbygeln om man skulle trilla av hästen.

Stadgar och annat matnyttigt

Styrdokument

Föreningens stadgar

Ladda ned föreningens stadgar

Verksamhetsplan

Läs mer här

Bemötandepolicy

Läs mer här

Integritetspolicy

Policy för integritet och GDPR

Drogpolicy

SISU

Samarbete

Ockelbo RF samarbetar med SISU Idrottsutbildarna (idrottens utbildningsorganisation), vid utbildning och utveckling av våra medlemmar och vår förening!

SISU Idrottsutbildarna