Föreningen

Varmt välkommen till Ockelbo Ryttarförening!

Föreningen arrangerar ridskoleverksamhet och läger samt träningar i alla kategorier. I stallet samsas såväl lektionshästar som uppstallade privatägda hästar.

Här nedan kan du läsa mer om oss, vår historia och vår inriktning! Du hittar också uppgifter om styrelse, stadgar med mera.

ORF bildades 1986

ORF bildades 1986

Flygfoto över ridskolan, Ockelbo Ryttarförening

Om oss

Vår verksamhet

ORF bildades redan 1986 och från början drevs verksamheten i Åbyggeby. Anläggningen i Eriksberg, som är mer centralt i samhället, byggdes 1999 och numera bedrivs hela ridskolan här. Sedan 2021 är Ockelbo kommun ägare av fastigheten och föreningens hyresvärd. Föreningen kan därmed fokusera på sitt ansvar för verksamhet och drift.

Styrelse

Styrelsen 2023

Ordförande

Svante Wallberg

Kassör

Anna Nord

Sekreterare

Malin Hermansson

Ledamöter

Elin Skoglund
Madelene Håkansson
Roland Fagerlund
Lena Gustafsson

US-representant i styrelsen

Nathalie Wallberg
Ersättare, Ronja Simonsson

 

Valberedning

Ordförande: Susanna Sjöberg
Ledamot: Petra Edel
Ledamot: Stina Andersson

 

Revisorer

Revisor sammankallande: Zinitha Silén
Revisor: Madeleine Rosenlit
Revisorssuppleant: Elisabeth Carlsson

Säkerhet

Säkerhet alltid i fokus

Säkerheten står alltid i fokus på anläggningen, och för att så långt det är möjligt undvika skador och olyckor ska alla som vistas i stallet bära hjälm med knäppt hakband även vid skötsel och hantering av hästarna. Är man underårig är det inte tillåtet att sköta om hästarna helt på egen hand, en vuxen hästvan person måste finnas i stallet eller vara med utomhus vid in/utsläpp och fodring.

Vi uppmuntrar alla medlemmar att delta i studiecirkeln ”Säker med Häst” som syftar till att ge ökad kunskap om hästens beteende och bättre kännedom om hur man hanterar hästen i kända och okända situationer. Kursen omfattar både teori och praktisk inlärning och ingår i medlemsavgiften. För att få bli skötare på någon av ridskolehästarna krävs genomgången Säker med Häst-kurs. Naturligtvis är även hästarnas utrustning utvald och anpassad ur ett säkerhetsperspektiv.

Alla sadlar är försedda med säkerhetsstigbyglar som förhindrar att ryttaren fastnar med foten i stigbygeln om man skulle trilla av hästen.

Stadgar och annat matnyttigt

Styrdokument

Föreningens stadgar

Ladda ned föreningens stadgar

Verksamhetsplan

Läs mer här

Bemötandepolicy

Läs mer här

Integritetspolicy

Policy för integritet och GDPR

SISU

Samarbete

Ockelbo RF samarbetar med SISU Idrottsutbildarna (idrottens utbildningsorganisation), vid utbildning och utveckling av våra medlemmar och vår förening!

SISU Idrottsutbildarna