Vår dokumentation

Protokoll

Här kan du hitta protokoll från föreningens årsmöte och styrelsens möten. I dem kan du följa arbetet över året och ta del av de beslut som tas. Tänk på att föreningen och dess arbete omfattar och berör dig. Ju mer du engagerar dig – desto mer kraft kommer in till föreningen!

(Av hänsyn till individer står inga persondetaljer att läsa i dessa protokoll. Då kan där istället bli blurrat, vitt eller överstruket där ex ett personnummer står nedtecknat.)

© 2024 Ockelbo Ryttarförening

Denna hemsida är skapad av Ockelbo Webbdesign