Stalljour

Tillsammans tar vi hand om våra härliga hästar

Även som lektionsryttare är det viktigt att lära sig rutinerna kring hästhållning och stallskötsel för att öka förståelsen för hästens beteende och underlätta utvecklingen på hästryggen. Mycket kan man lära sig genom teori, men det är i verkligheten man skaffar sig de riktiga kunskaperna. Därför har vi ett system där alla ridskoleelever hjälper till minst en helgdag per ridtermin. Det är även nödvändigt för att vi ska klara stallverksamheten ekonomiskt och praktiskt. Jourmedhjälpen är därför obligatorisk.

 

Hästskötsel 

Hästskötsel

Flygfoto över ridskolan, Ockelbo Ryttarförening

Ta hand om hästarna

Vad du gör på stalljouren

Det är ägarna till privathästarna som har huvudansvaret för jourerna, så du har alltid en kunnig och erfaren person att rådfråga och ta hjälp av om du inte är van.

Helgjourerna är uppdelade i fyra arbetspass, och det är de tre första passen som eleverna finns med som medhjälpare.

  1. Under det första arbetspasset släpps alla hästar ut i hagarna och mockningen påbörjas. Var på plats senast kl. 07.30
  2. Pass två består av mockning av boxar, sopning av stallgång, rengöring av krubbor och vattenkoppar, höutfodring av hästarna i hagarna samt förberedelse av eftermiddagsfodringen. Ca. 8.30-11.30.
  3. Under pass tre ska hästarna tas in och kvällsfodringen förberedas. Ca 15.00 beroende på väder och årstid. Den ansvarige privathästägaren kommer bestämma tiden med dig.

Mellan pass 2 och 3 behöver du inte vara kvar på anläggningen.

 

OBS!
Om du inte kan den dag som du tilldelats så får du själv byta stalltjänst med någon annan. Telefonnummer till alla står på jourlistan som finns här till vänster. På grund av att många har glömt sin stalljour kommer vi nu införa en avgift på 1000 kr om du missar din stalljour. Detta för att täcka kostnaden för föreningen att ta in personal på den missade helgdagen.