Verksamhetsplan

Vår verksamhet

Ockelbo Ryttarförening har som målsättning att främja möjligheten, för barn, ungdomar och vuxna i Ockelbo med dess närhet, att på sin fritid förverkliga alternativt utveckla sitt intresse för hästar och ridsport. ORF är en medlemsorganisation där förutsättningen för verksamheten är ideellt arbete som ett komplement till den anställda personalens uppgifter på ridskolan och anläggningen.

 

Verksamhetens mål och vision är att:

 • främja möjligheten för barn och ungdom att ha ridsporten som sitt fritidsintresse
 • möjliggöra för våra medlemmar att umgås över generationsgränser med hästen som gemensamt intresse
 • sprida kunskap om hästar och hästhållning på ett säkert sätt genom utbildade ledare
 • grundlägga och stimulera ett intresse för hästar och ridsport med fokus på god hästhållning.
 • verka för god kamratanda samt för att alla kan utvecklas som ryttare, hästmänniska och medmänniska efter sina egna förutsättningar
 • Mål och vision ska uppfyllas genom nedanstående aktiviteter

 

Ridverksamhet och utbildning

Föreningen erbjuder sina medlemmar ridlektioner för barn, ungdom och vuxen på olika kunskapsnivåer inom områdena hopp, dressyr och western. Föreningen erbjuder såväl ponny som häst för ridlektioner. Utöver ordinarie ridlektioner erbjuder ORF träning för externa specialisttränare.

Ridskolan bedriver handikappridning för funktionsnedsatta.

Därutöver anordnar ORF föreläsningar samt enskilda kurser på anläggningen som till exempel inom:

 • Hästhantering
 • Hästskötsel
 • Tömkörning
 • Dressyrträning
 • Hoppträning

 

Ungdomsverksamhet

Alla medlemmar i ORF under 26 år är automatiskt medlemmar i Ungdomssektionen.

Målet med ORF:s ungdomsverksamhet är att motivera föreningens ungdomar att fortsätta med ridsporten och att bli drivande, engagerade, positiva och ansvarstagande ledare.

Ungdomssektionen ansvarar för att anordna klubbtävlingar som blåbärshoppningar och lingondressyrer.

Ungdomssektionen ansvarar för att planera och genomföra den årliga luciashowen, till detta anordnas ytterligare aktiviteter.

Intresserade ungdomar kan få hjälp att utvecklas som ledare genom ungdomsledarutbildningar samt via stöd och support av verksamhetsansvarig på ORF.

Ungdomar som genomgått ungdomsledarutbildning ansvarar för att anordna kvartsridning/shettisridning för nybörjare.

Ungdomssektionen äger helt samt delvis några av verksamhetens hästar.

 

Tävlingsverksamhet

Genom aktiva medlemmars insatser kan vi arrangera tävlingar inne- och utomhus, inom såväl hopp, dressyr och western.

 

Kafeteria

Kafeterian är en viktig mötesplats på ridskolan som även fungerar för såväl små informella möten som större tillställningar som årsmöten.

Kafeteriaverksamheten håller öppet i största möjliga mån. Kafeterian hålls öppen även vid andra aktiviteter med hjälp av ideell kraft. Förutom ordinarie kafeteriautbud används kafeterian till loppisverksamhet.

Dessutom erbjuder föreningen kafeterians lokaler till uthyrning.

 

Anläggning

Anläggningen består av stall, ridhus med två ridbanor samt utomhusbana. I mån av tillgänglighet erbjuder föreningen möjlighet till uthyrning av anläggningen till föreningar eller andra intressenter.

Föreningen innehar stallplatser till uthyrning för privathästägare.

Försäljning av anläggningskort som innebär att privata hästägare kan utnyttja anläggningen vilket innebär ridhus och utomhusridbana. Stallplatshyran inkluderar anläggningskort.

 

Övriga aktiviteter

Föreningen erbjuder möjlighet under ledning att få prova på att rida via våra kvartsridningar – som syftar till att skapa intresse samt nya aktiva medlemmar.

Ponnyridning i samband med aktiviteter inom Ockelbo kommun.

Skolovsaktiviteter som endagsläger, prova-på-att ha egen häst, hoppträning, dressyrträning.

Ridläger ska ge möjlighet för alla åldrar att utveckla sin kunskap inom häst och ridning.

Uteritter

Samarbete med skolor på fritidsdagar där föreningen erbjuder prova-på-aktiviteter för skolungdom.

 

Ekonomi

Föreningen drivs utan vinstsyfte genom stort stöd av ideella krafter som hjälper till utöver ordinarie personal.

Företag har möjlighet att stödja föreningen via olika sponsorsåtagande som, skylt i ridhuset, eget hinder, priser till tävlingar etc.

Intäkter sker via ridlektionsavgifter, medlemsavgifter, stallhyra, anläggningshyra, tävlingsverksamhet, ridläger, kafeteria, loppis, försäljning av kläder, kakor, lotter, tandborstar mm,

Ekonomin sköts via administrativ personal samt extern redovisningsbyrå.

 

Stallet

Stallrutiner

Stalldelen är uppdelad i två sektioner – en för lektionshästar samt en för privatägda hästar. Det går bra att ha egen häst uppstallad hos oss, duktiga tränare finns anslutna till klubben.

På vardagar ansvarar stallpersonalen för morgonfodring och utsläpp, helgerna sköts enligt ett stalljoursschema där hästägare och ridskoleelever hjälps åt med stallrutinerna.

Även som ridskoleelev är det nyttigt att få inblick i alla rutiner kring hästhållning, och därför får alla elever hjälpa till på minst en helgdag per termin.

För den som är ovan finns ett pass utan delaktighet i utsläpp/intag från hage eller fodring, och vill man inte ha sin jour i stallet går det bra att hjälpa till i cafeterian eller vid tävlingar på klubben.

Säkerhet

Säkerhet alltid i fokus

Säkerheten står alltid i fokus på anläggningen, och för att så långt det är möjligt undvika skador och olyckor ska alla som vistas i stallet bära hjälm med knäppt hakband även vid skötsel och hantering av hästarna. Är man underårig är det inte tillåtet att sköta om hästarna helt på egen hand, en vuxen hästvan person måste finnas i stallet eller vara med utomhus vid in/utsläpp och fodring.

Vi uppmuntrar alla medlemmar att delta i studiecirkeln ”Säker med Häst” som syftar till att ge ökad kunskap om hästens beteende och bättre kännedom om hur man hanterar hästen i kända och okända situationer. Kursen omfattar både teori och praktisk inlärning och ingår i medlemsavgiften. För att få bli skötare på någon av ridskolehästarna krävs genomgången Säker med Häst-kurs. Naturligtvis är även hästarnas utrustning utvald och anpassad ur ett säkerhetsperspektiv.

Alla sadlar är försedda med säkerhetsstigbyglar som förhindrar att ryttaren fastnar med foten i stigbygeln om man skulle trilla av hästen.

Fika

Cafeteria

Vi har en cafeteria med fika och lättare förtäring, teorisal, kontor och myshörna. Utöver ridningen anordnas studiecirklar, bland annat rörande säkerhet i stallet. Föreningens ungdomssektion, ORFUS, arrangerar enklare klubbtävlingar för medlemmar ett par gånger per termin.

Varmt välkommen till ORF!

Styrelse

Styrelsen 2022

Ordförande

Madelene Håkansson
073-930 47 39

 

Vice ordförande

Elin Skoglund

 

Kassör

Anna Nord
070 – 370 42 87

 

Sekreterare

Malin Hermansson
070-250 31 00

 

Ledamot

Anna Andersson

Ledamot

Jessica Edman

Ledamot

Svante Wallberg

Ledamot

Lena Gustafsson

US-representant i styrelsen

Ronja Simonsson

 

Valberedning

Carina Hedqvist
072 – 324 30 03
(sammankallande)

Johanna Sandelin Eriksson
070 – 160 56 06

Revisorer

Christina Sand
070 – 292 66 62
(sammankallande)

Liw Schönning Myrberg, 070 – 537 45 93,

Revisorssuppleant

Anna Nyström, 070 – 491 28 76,  

SISU

Samarbete

Ockelbo RF samarbetar med SISU Idrottsutbildarna (idrottens utbildningsorganisation), vid utbildning och utveckling av våra medlemmar och vår förening!

SISU Idrottsutbildarna
© 2024 Ockelbo Ryttarförening

Denna hemsida är skapad av Ockelbo Webbdesign