av | 2023-11-13 | Okategoriserade

Färger på ridgrupper

 

Till våren kommer Ockelbo Ryttarförening att ha anslutits till systemet Hippocrates. Detta är ett system för elever och medlemar att anmäla sig till lektioner och aktiviteter som händer på föreningen. Även boka av lektioner vid sjukdom mm. samt också boka igenridningar. Vi tror att detta system kommer bli toppen för er elever. Mer information om när systemet är igång kommer att komma inom snar framtid. För att det nya systemet ska fungera behöver vi dela in våra ridgrupper i färger. Vi har utgått från delar av Svenska Ridsportförbundets Barn- och Ryttarmärken för att lättare kunna dela in eleverna i färgnivå. Mer om barn- och ryttarmärken kan ni läsa längre ner i inlägget. 

  

JUNIORGRUPPER

Ridlekis 3-7år: Ingen förkunskap krävs. Kunskapsnivån anpassas efter delar av barnmärkena från Svenska Ridsportförbundet.  Barnet ska lära sig, varför och hur man ryktar hästen, de lättare färgerna samt tecken på hästen. Förberda hästen för ridning, leda hästen till och från ridhuset, samt lättare ridning.

Grå 8-13år: Ingen förkunskap krävs.Kunskapsnivån anpaas efter barnmärkerna från Svenska Ridsportförbundet. Barnet ska lära sig mer grundligt om varför och hur man ryktar hästen och förberedelser för ridning med sadel och träns. Lära sig ridbanans lätta vägar i skritt och trav. 

Grön 5-8: Kunskapsnivån anpaas efter barnmärkerna från Svenska Ridsportförbundet. Barnet ska lära sig mer grundligt om varför och hur man ryktar hästen och förberedelser för ridning med sadel och träns. Kunna ridbanans lätta vägar i skritt och trav samt prova på galopp.

 

Läs mer om Barnmärkerna här: https://ridsport.se/download/18.74c6782d183f3c77ba62749/1666266606441/Barnm%C3%A4rken%20checklista%20folder%20UF%202021%20v2.pdf

Ljusblå 8-16år: Ryttarmärke 1. Att ryttaren känner sig trygg i stallet ihop med hästen genom att få grundläggande förståelse för hur hästen fungerar och reagerar i olika situationer. Ryttaren lär sig hur man umgås med hästen och att uppfatta hästens signaler. I ridningen ska ryttaren kunna sitta avspänt och i balans på hästen, ha en god kontroll på sin kropp och kunna rida hästen i skritt och trav, samt i övergångar mellan desamma, innan man tar klivet upp till nästa nivå. I ridningen är målet att de rider i skritt och trav utan ledare.  Ska kunna galopera ca 10 m. 

 

Blå 9-16år: Ryttarmärke 2. Det är viktigt att ryttarna på ett tidigt stadie lär sig de viktigaste rutinerna i stallet och grunderna för hästens skötsel. Under den här perioden ska ryttarna lära sig att mer självständigt hantera
och sköta hästen i stallet.  Innan nästa nivå ska ryttaren kunna använda sig
av de grundläggande hjälperna – de framåtdrivande, förhållande och vändande hjälperna. Fokus läggs vid ryttarens stabilitet i sitsen och följsamhet i skritt, trav, galopp och över enkla bomserier samt mindre hinder.

 

Gul 10-18: Ryttarmärke 3. Det har blivit dags för ryttaren att ta ett lite mer självständigt ansvarför hästens skötsel och dagliga behov. Men det handlar också om att lyfta in värdet av att man själv ska må bra. Med vägledning av ridsportens värdegrund och ledstjärnor får ryttarna ökad förståelse för hur vi bemöter varandra och hästarna i vår sport. Fokus ligger också på att ryttaren ska kunna inverka mer i ridningen, variera sin egen sits för att påverka hästens tempo och introducera
samverkan mellan hjälperna. Ryttaren ska också kunna hoppa enklare övningar samt lättare banor. I ridningen är ryttarens balans, sits, och följsamhet i fokus.

 

Rosa10-18: Rosa nivå är det fokus först på Ryttarmärke 4 och sedan Ryttarmärke 5. 

Ryttarmärke 4. : I hästkunskapen får ryttaren fördjupad insikt i de delar som ingår i märke I-III: hur hästen fungerar, hästens exteriör, den dagliga vården och hanteringen. Den teoretiska ridläran får större utrymme liksom ryttarens egen utveckling. Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom Svenska Ridsportförbundet. Vilka mål har var och en med sin ridning? Innan klivet upp till nästa nivå ska ryttaren ha fått en känsla av hur man genom samverkan mellan hjälperna kan påverka hästen såväl i tempo som i sidled samt sätta samman olika rörelser till ett program. Arbetet inriktas på att ge ryttaren grunderna för att rida hästen på tygeln och bli mer precis och självständig i sin ridning. Ryttaren ska kunna förbereda sig och hästen på vad som ska göras och inom ramen för ridlärarens vägledning. Ryttaren ska även behärska hoppning av serier och banor. 

Ryttarmärke 5: : Ryttaren ska ha tillräckliga kunskaper för att ta ett helhetsansvar för hästens välbefinnande. I ridningen ska ryttaren ha grundläggande kunskaper om tävling och kunna starta i en tävling på klubb- eller lokal nivå. Nu ställs högre krav på ridningen med ökad kvalitet på hästens form. Ryttaren ska kunna hoppa flera hinder i följd, med såväl lång som kort anridning. Hoppning av enklare hinder ute i terrängen ingår också. Större fokus på hur ryttaren inverkar på hästen.

 

Läs mer om Ryttarmärken här: https://www.sisuforlag.se/wp-content/uploads/2019/11/17045-ryttarm-rken-utbildningsplan.pdf

 

SENIOR GRUPPER från 18 år

 Mörkgrön:Ingen förkunskap krävs. Att ryttaren ska känner sig trygg i stallet ihop med hästen genom att få grundläggandeförståelse för hur hästen fungerar och reagerar i olika situationer. Ryttaren lär sig hur man umgås med hästen och att uppfatta hästens signaler. I ridningen ska ryttaren lära sig att sitta avspänt och i
balans på hästen, få en god kontroll på sin kropp och kunna rida hästen i skritt och trav, samt i övergångar mellan desamma.

Orange: Det är viktigt att ryttarna på ett tidigt stadie lär sig de viktigaste rutinerna i stallet och grunderna för hästens skötsel. Under den här perioden ska ryttarna lära sig att mer självständigt hantera och sköta hästen i stallet.  Innan nästa nivå ska ryttaren kunna använda sig av de grundläggande hjälperna – de framåtdrivande, förhållande och vändande hjälperna. Fokus läggs vid ryttarens stabilitet i sitsen och följsamhet i skritt, trav, galopp och över enkla bomserier.

 

Lila: : Det har blivit dags för ryttaren att ta ett lite mer självständigt ansvar
för hästens skötsel och dagliga behov. Med vägledning av ridsportens värdegrund och ledstjärnor får ryttarna ökad förståelse för hur vi bemöter varandra och hästarna i vår sport. Fokus ligger också på att ryttaren ska kunna inverka mer i ridningen, variera sin egen sits för att påverka hästens tempo och introducera
samverkan mellan hjälperna. Ryttaren ska också kunna hoppa enkelhinder samt rida ett lättare dressyrprogram. I ridningen är ryttarens balans, sits, och följsamhet i fokus. 

 

Röd: Ryttaren ska ha tillräckliga kunskaper för att ta ett helhetsansvar för
hästens välbefinnande. I ridningen ska ryttaren ha grundläggande kunskaper om tävling och kunna starta i en tävling på klubb- eller lokal nivå. Nu ställs högre krav på ridningen med ökad kvalitet på hästens form. Större fokus på hur ryttaren inverkar på hästen.