av | 2023-04-20 | Okategoriserade

Incidentrapportering Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering.

Genom det nya verktyget kan Svenska Ridsportförbundet följa vilka incidenttyper som är mest förekommande och utifrån detta agera genom riktade utbildningsinsatser. Verktyget hjälper även föreningarna att genom inrapporterade händelser identifiera och kartlägga rutiner eller brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra. Baserat på detta kan föreningen vidta åtgärder för att öka säkerheten i sin verksamhet och på sin anläggning.

Var hittar jag verktyget?

Det nya verktyget för incidentrapportering hittar du här: https://ridsport.reqs.se/form/incidentrapportering

Hur går man tillväga för att rapportera in en händelse?

Vid en incident (”här kunde det gått illa”) eller en olycka görs incidentrapportering via länken ovan som fungerar både i mobil och dator.

När du registrerat en händelse får föreningen ett meddelande till sin mailadress. Den som rapporterat in händelsen får en återkoppling från föreningen när incidentrapporten är behandlad och avslutad.

Mer information hittar du på Svenska Ridsportförbundets hemsida https://ridsport.se/om-oss/sakerhet/incidentrapportering

.