av | 2023-04-25 | Förening, Styrelse

ORF får en ny ordförande – Svante Wallberg i egenskap av vice ordförande ersätter Carina Strid      

Vi får tyvärr meddela att Carina Strid av privata skäl väljer att kliva av sin roll som ordförande för Ockelbo Ryttarförening med omedelbar verkan. Styrelsen har all respekt för att det är rätt beslut av Carina och stöttar henne till fullo i det. Hon är varmt välkommen åter när så känns rätt igen men nu behövs hennes fokus på annat håll.

Valberedningen informerade styrelsen om att Carinas avträde hade två alternativa lösningar, antingen att genom ett extrainkallat årsmöte söka finna en ny ordförande eller att fortsätta i nuvarande organisering och bemanna posten från befintlig styrelse. För att behålla så mycket kontinuitet som möjligt och inte tappa styrfart har styrelsen beslutat att vice ordförande, Svante Wallberg, kliver upp i ordföranderollen fr.o.m. dagens datum.

Svante har lång erfarenhet från både styrelsearbetet, jobbet på anläggningen samt från rollen som uppstallad privathäst-pappa. Ni känner troligen igenom honom från harvning i ridhuset eller inventering i cafeterian. Han har sedan tidigare ansvar för relationen med vår hyresvärd Ockelbo kommun rörande anläggningen samt har lagt högt engagemang på inköp av såväl foder till hästar som godis till ryttare.

Carina och Svante har överlämning den här veckan och styrelsen gör omgående mindre justeringar för att möta upp det förändrade läget. Bland annat kliver Roland Fagerlund upp från suppleant till ordinarie ledamot i styrelsen och tar ansvar som assisterande anläggningsansvarig för att avlasta Svante i det arbetet.

Har du några frågor rörande detta, eller vägen framåt?
Tveka inte att kontakta oss i styrelsen när vi ses eller via mejlen .

 

Hälsningar från Styrelsen Ockelbo Ryttarförening